Měření a regulace
Dodávky na klíč
Procesorové jednotky
Snímače a sondy
Baterie a záložní zdroje
Výpočetní technika
PC sestavy
PC příslušenství
Tiskárny
LAN & WIRELESS
Webcam
Spotřební materiál
Realizované zakázky

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. - rok 2011

 • Zpracování projektové dokumentace zapojení čidel do datových jednotek a přenos dat do centrální databáze na akci - "Návrh monitorovacího systému pro VD Labská".
 • Povodí Labe - rok 2011

 • Elektromontážní práce na VD Fojtka - oprava přívodních kabelů ke spodním výpustem.
 • LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. - rok 2011

 • Elektromontážní práce na VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce levého sektoru jezu.
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (krajské operační středisko) - rok 2011

 • Dodávka záložních zdrojů
 • PS PROFI s.r.o. - rok 2011

 • Elektromontážní práce v Iráku - kompletní systém monitoringu přehradní hráze.
 • Akce FRUJO - rok 2010

 • Ostrovní režim potravinářského areálu Frujo, a.s. Tvrdonice - osazení komponetů pro správu a zavedení automatického systému řízení.
 • Povodí Labe - rok 2010

 • Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu pro měření podjezdové výšky a jeho následném zobrazení na zobr. tabulích, úpravu lodních doprav. značek a osvětlení na Štěpánském mostě.
 • VD Pařížov - oprava hrázových výpustí - ovládání a signalizace.
 • Elektromontážní práce na akci "Kamerový systém MVE Lovosice".
 • VD Bedřichov - rekonstrukce silových a komunikačních kabelů.
 • LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. - rok 2010

 • Elektromontážní práce na VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce levého sektoru jezu.
 • PS PROFI s.r.o. - rok 2010

 • Dodávka materiálu pro práce v severním Iráku v souvislosti se stavbou nových přehrad.
 • Povodí Labe - rok 2009

 • VD Střekov - náhradní zdroj el. energie pro VD
 • LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. - rok 2009

 • Elektromontážní práce na VD Obříství, Kolín - plavební komora
 • Elektromontážní práce na VD Lobkovice - modernizace vystrojení PK
 • EQUISTAV a.s. - rok 2009

 • Elekromontážní práce na kamerovém systému a doplnění monitoringu na VD Lovosice, Č. Kopisty a Roudnice n.L.
 • Ředitelství vodních cest ČR - rok 2009

 • Osazení proměnného plavebního značení podjezdové výšky na MPK Střekov
 • Povodí Labe - rok 2008

 • VD Lovosice - rekonstrukce technologické části VD
 • VD Roudnice n. L. - oprava technologické části VD - výměna silového kabelu
 • LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. - rok 2008

 • Elektromontážní práce na VD Roudnice nad Labem - rekonstrukce levého sektoru jezu
 • Elektromontážní práce na VD Kostelec nad Labem - modernizace a ovládání PK
 • ArcelorMittal, Stainless Automotive Tubes CZ s.r.o - rok 2008

 • Montážní práce - montáž vyhazovacího systému na linkách
 • Ředitelství vodních cest - rok 2007

 • Pilotní aplikace distribuce meteoinformací v rámci LAVDIS pro akci "Telematický systém vodní dopravy na LVVC"
 • Povodí Labe - rok 2007

 • VD Roudnice n.L. - oprava technologické části VD
 • VD Lovosice - oprava technologické části VD
 • NAVIMOR - INVEST sp. z o.o. org. Složka - rok 2007

 • Elektromontážní práce na VD České Kopisty - oprava technické části SO 01-Jez, SO 02-Monitoring
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (krajské operační středisko) - rok 2007

 • Dodání a montáž zařízení za účelem rozšíření doby zálohování záložního zdroje UPS
 • Dites - rok 2007

 • Elektromontáž linek v závodě Chudeřice
 • Výroba rozvaděče pro betonárku Hořovice
 • Výroba rozvaděče pro sklárnu Bohemia Světlá
 • Výroba rozvaděče pro Avirunion Dubí


 • >>>> Strana 1 <<<<                   >>>> Strana 3 <<<<
  Rodax elektronik s.r.o.    © 2019