Měření a regulace
Dodávky na klíč
Procesorové jednotky
Snímače a sondy
Baterie a záložní zdroje
Výpočetní technika
PC sestavy
PC příslušenství
Tiskárny
LAN & WIRELESS
Webcam
Spotřební materiál
Fotogalerie zakázek


VD Hubenov - automatický monitoring TBD


V roce 2017 jsme jako generální dodavatel realizovali na vodním díle Hubenov - automatický monitoring TBD. Vodárenská nádrž na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování pitnou vodou krajského města Jihlavy. Základem projektu byla instalace hladinových snímačů do stávajících pozorovacích vrtů PK1 – PK4, S2, PP2 a PP1. Dále měření tlaku v tlakoměrných vrtech V1n, V6v, V7n a V8v v komunikační chodbě hráze a měření průsaků v koncových šachtách drénů označených ŠP1 a ŠL1. U vstupu do komunikační chodby byl zřízen nový rozvaděč monitorovacího systému TBD, který umožňuje automatický odečet měřených dat a jejich předání do nadřízeného informačního systému.


Rodax elektronik s.r.o.    © 2019